Giải thích thuật ngữ trong trò chơi Three Card Poker

gambling-cards-dice_jpg_800x1000_q100_r1_c1

 

Có không ít người chơi khi bắt đầu đặt cược trò chơi Three Card Poker gặp phải không ít thuật ngữ và gặp phải khó khăn khi đặt cược. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số thuật ngữ của trò chơi giúp cho người chơi thuận lợi và tự tin đặt cược.

1. Người thắng: người chơi Three Card Poker có tổ hợp ba quân bài điểm số tốt nhất trong bàn cược.

2. Pot: mỗi một người chơi Tam Quân cần phải đặt cược một số đơn vị cược khi bắt đầu trò chơi, mỗi một ván đều phải đặt cược tương đồng.

3. Tăng cược thấp nhất: số lượng đơn vị cược thấp nhất trong mỗi lần tăng cược.

4. Đầu tư ít nhất: số lượng đơn vị cược được giới hạn đầu tư ít nhất trong mỗi lần đặt cược.

5. Đầu tư lớn nhất: số lượng đơn vị cược được giới hạn đầu tư nhiều nhất trong một lần đặt cược

6. Phong đỉnh: mỗi một ván cược có thể đầu tư giới hạn và tổng số đơn vị cược.

7. Cược kín: đầu tư đặt cược nhưng không nhìn thấy điểm số và chất bài

8. Cược mở: đầu tư đặt cược sau khi nhìn thấy điểm số và chất bài. Thông thường số lượng đơn vị cược trong cược mở cần gấp 2 lần so với số lượng đơn vị cược trong cược kín.

9. Theo cược: đặt cược số lượng đơn vị cược bằng với số lượng đơn vị cược của người chơi trước đó.

10. Tăng cược: tăng thêm một số lượng đơn vị cược so với số lượng đơn vị cược cơ bản của người chơi  Three Card Poker trước đó.

11. Bỏ cược: đầu hàng và từ bỏ số lượng đơn vị cược đã đầu tư trước đó.

12. Lớn nhất: đặt cược số lượng đơn vị cược lớn nhất trong một lần cược  Three Card Poker.

13. Trực phong: trong một ván cược mỗi người chơi đều đặt cược số lượng đơn vị cược tương đồng với nhau và có thể trong một lần đặt cược đạt đến phong đỉnh.