Tìm hiểu về Black Jack ( xì dách) ở Tây Ban Nha

Casino-Themed-Party_r1_c1

Lớp học bồi dưỡng kiến thức Nghệ thuật chơi Blackjack: Hôm nay để giải thích với mọi người một chút,  những gì gọi là Black Jack của  Tây Ban Nha, nó với chơi  Black Jack thông thường có sự khác biệt nào?  giữa Black Jack của Tây Ban Nha và Black Jack thông thường có những  biến thể nào?  Nếu các quy tắc song bạc yêu cầu người chơi  dừng lại khi có  17 điểm hoặc cho phép lật lại  một lần nữa, Black Jack của  Tây Ban Nha có thể là tốt hơn so với Black Jack thông thường. Vì vậy, nếu bạn muốn chơi Black Jack khác với các quy tắc thông thường hoặc muốn tìm một lợi thế ít hơn để chơi trên song bạc, thì bạn nên xem xét.

Black Jack của Tây Ban Nha sử dụng từ 6 đến 8 bộ bài, nhưng mỗi khi ra bài chỉ có 48 tờ,  không có tờ 10 điểm. Chúng ta đều biết rằng nếu thiếu đi  một tờ  10 điểm,  rõ ràng là chủ các song bài sẽ có lợi. Vì vậy, để bù đắp cho điểm này, các song bài  đã ban bố  một loạt các quy tắc thuận lợi cho người chơi. Chẳng hạn như cho phép sau khi chia bài dc lật bài, hoặc ù bài sau khi chia, cũng như 1 đôi quân A cũng gọi là ù bài.

Sau đây là một số các quy tắc để tăng cường cách chơi Blackjack của  người Tây Ban Nha :

Người chơi Black Jack luôn luôn giành chiến thắng, ngay cả khi đó là chủ bài.

Người chơi  Black Jack có thể lật gấp đoi bất kỳ hai thẻ nào.

Người chơi thường có thể là lấy đôi A làm ù bài  và lật được 1 lần (nhưng một số sòng bạc không cho phép một sự khởi đầu như vậy) .

Người chơi sau khi tăng gấp đôi điểm bài có thể chịu thua để giảm một nửa thiệt hại.