Lấy thêm bài hay không khi chơi Blackjack?

Blackjack-Playing-Tips-1_r1_c1

Nếu người chơi Blackjack có 12 điểm trong tay cũng vẫn có nguy cơ “cháy”. Tuy nhiên, cũng không thể không biết một điều, rằng nếu bốc thêm bài, người chơi cũng có cơ hội có được bài đẹp hơn, cho nên, bạn hoàn toàn nên ngóng đợi những điểm số tiếp theo.

Trong những quân bài bạn có khả năng bắt được, thì ngoài những quân đầu người ra, người chơi bắt được quân nào thì cũng không có nguy cơ “cháy” bài, vậy tại sao phải từ bỏ cơ hội bốc bài? Tỷ lệ bốc được quân bài đầu người và bài thường là 16 : 36. Giả sử bạn gặp phải tình trạng nói trên, mà lại không muốn bốc thêm bài, vậy lời khuyên mà người viết bài này dành cho bạn, đó là chớ nên tham gia chơi trò này.

Chiến thuật chơi từ việc vận dụng lý thuyết cơ bản còn mặc định rằng nếu điểm số của những quân bài mà bạn nắm trong tay là 13 điểm, hoặc 13 điểm trở lên, thì bạn không cần thiết phải lấy thêm bài nữa.

Nếu điểm trong tay người chơi Blackjack là 12 điểm, sau khi lấy thêm bài mà quân bài lấy được là quân A, khi này, tổng điểm sẽ là 13, vậy thì không nên lấy thêm bài nữa. Thử hỏi những người chơi Blackjack, bạn có làm được điều vừa nói hay không?

Nếu điểm số những quân bài của phía nhà cái là 3 điểm, mà điểm số những quân bài trong tay bạn là 12 điểm, vậy bạn chớ do dự gì, hãy lấy thêm bài. Tuy nhiên,trong trường hợp điểm số là 13 hoặc 13 điểm trở lên, thì không cần thiết phải lấy thêm bài nữa.