Quan điểm về việc lấy bài trong khi chơi Blackjack

Boxing_Annnouncer_Michael_Buffer_at_Poker_Ringside

 

Mục tiêu của việc lấy bài trong quá trình chơi Blackjack là hi vọng điểm số của những quân bài lấy được sẽ giúp tổng điểm của người chơi tiến gần đến 21 điểm nhất. Trong trường hợp điểm số trên tay người chơi là 12 hay 13, rõ ràng khoảng cách giữa chúng chỉ có 1 điểm, vậy tại sao lại có sự khác biệt trong quyết định lấy bài?

Điểm khác biệt nằm ở nguy cơ “cháy bài” của khả năng bốc phải những quân bài. 1 điểm có thể không tạo ra mấy khác biệt trong trường hợp là điểm thường, nhưng đứng trước ranh giới của “cháy” bài, thì lại là chuyện khác. Nếu người chơi Blackjack nào còn mơ hồ về sự khác biệt chỉ 1 điểm thì cần “chỉnh” lại suy nghĩ của mình.

Điểm được nói ở đây có thể bạn sẽ cảm thấy không phải vậy, hoặc không có lý do để nói như vậy. Một khi điểm những quân bài của nhà cái là 4 điểm, 5 điểm hay 6 điểm, trong khi điểm những quân bài của bạn là 12 điểm hoặc 12 điểm trở lên, thì dù thế nào, cũng nên lấy thêm bài.

Rất tự nhiên, sẽ có người cho rằng một khi điểm số của nhà cái là 2 điểm, điểm số của người chơi Blackjack là 12 điểm thì người chơi nhất định nên lấy thêm bài. Nếu điểm số của nhà cái là 3 điểm, và điểm số của người chơi Blackjack là 12 điểm thì người chơi cũng nên lấy thêm bài, còn khi bài của nhà cái có số điểm là 4,5 hay 6, còn điểm của người chơi là 12 thì người chơi không cần lấy thêm bài nữa, người viết bài này cho rằng cách nói này không thực sự hợp lý.