Phương thức vận hành quân bài A một cách đúng đắn

cờ bạc 4

Do quân bài A có hai cách tính điểm, 1 và 11 điểm, cho nên đây được coi là điểm mấu chốt cho cách tính bài linh động trong trò Blackjack. Nếu A được tính là 1 điểm, tức đây là “điểm cứng”, còn nếu được tính là 11 điểm, thì đây được coi là “điểm mềm”.

Sau khi hai quân bài được chia cho mỗi người chơi, có 8 tình huống “bài mềm”, cụ thể là A2=13 “mềm”, A3=14 “mềm”, A4=15 “mềm”, A5=16 “mềm”, A6=17 “mềm”, A7=18 “mềm”, A8=19 “mềm”, A9=20 “mềm”. Nếu may mắn, người chơi lấy được 1 quân A và quân bài được tính là 10 điểm, bao gồm 10, J, Q hoặc K, người chơi sẽ có được tổng điểm Blackjack và đương nhiên giành được chiến thắng.

Không có điểm 12 “mềm”. Nguyên nhân vì trong trường hợp lấy được 2 quân A, tức AA, không ai dại gì tính thành điểm 1 và 11. Trong trường hợp này, tách bài là lựa chọn sáng suốt nhất. 2 quân A được tách thành 2 cạ, như vậy, nếu người chơi Blackjack lấy thêm được quân có điểm số là 10 ở ván sau, người chơi sẽ có 21 điểm và cơ hội chiến thắng là rất cao.

Có người không muốn “đi theo đường mòn” tách bài mà muốn thử nghiệm trực tiếp lấy thêm bài rồi cộng tổng. Có thể nói, việc thử nghiệm này không mang lại xác suất thành công cao cho người chơi Blackjack.