Tự tin thái quá sẽ hại người chơi cờ bạc

18

Tự tin là điều cần thiết, nhưng đáng nói là nhiều người tự tin thái quá vào năng lực phán đoán của bản thân, đánh giá quá cao cơ hội thành công của bản thân, đồng thời quy nguyên nhân chiến thắng vào năng lực của bản thân mà quên mất ảnh hưởng của yếu tố may rủi cũng như thời cơ. Những người chơi cờ bạc này dễ ỷ lại quá mức vào những thông tin mình thu thập được, coi nhẹ ảnh hưởng của yếu tố tỷ lệ lợi nhuận cũng như thông tin ngoại biên đối lập khác, chỉ tập trung vào thông tin có lợi mà mất cảnh giác trước thông tin không như ý.

Trong lĩnh vực đầu tư, quá tự tin khiến người ta rơi vào tình trạng nguy hiểm. Ví dụ, nhiều người không thể chấp nhận được hiện thực là mình đặt độ sai lầm, bởi thừa nhận kết quả này đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã đưa ra quyết sách sai lầm, đồng nghĩa với việc phải thừa nhận năng lực của mình có hạn, họ coi đó là đòn giáng mạnh vào lòng tự tin của bản thân, những người này thường phải gánh lấy sự thất bại trong quá trình đặt độ, đầu tư.

Sự tự tin của người chơi cờ bạc nên được xây dựng từ nền tảng kiến thức khoa học vững chắc. Hãy dành thời gian tìm hiểu về tỷ lệ đền, tính ngẫu nhiên cũng như ưu thế đặt độ giữa người chơi và sòng bạc. Một khi hiểu rõ vị trí của mình ở đâu cũng như những nguy cơ mà bản thân có thể gặp phải, người chơi dễ đưa ra được kế hoạch ứng phó hiệu quả, hoặc ít ra cũng không bị rơi vào tình trạng u mê. Sòng bạc hiểu rõ những điều trên, dễ hiểu khi sòng bạc luôn là bên chiến thắng, và đa phần người chơi cờ bạc trở thành bại binh.