Nói về việc kiểm soát trong quá trình đặt độ cờ bạc

19300001075666129416435413428_950

Bạn đã trang bị cho mình khả năng kiểm soát tốt trước khi bước vào hoạt động cờ bạc hay chưa? Cụ thể, đó là khả năng tự kiểm soát bản thân. Tại sao lại nói về điều này? Bởi mỗi quyết định đặt độ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thắng thua, cũng như liên quan trực tiếp đến khoản lợi nhuận của người chơi. Khả năng tự kiểm soát này cần được thường trực trong đầu óc người chơi cờ bạc. Dù thắng hay thua, người chơi cũng không nên để trọng tâm chú ý chuyển sang yếu tố kết quả, mà cần giữ vững trên phương diện hành động.

Việc vận hành vốn chơi cờ bạc ở những thời điểm và thời cơ khác nhau nên được quy hoạch dựa trên cơ sở thực tế. Khi ở vào thế thượng phong, cần đặt độ thế nào để nhanh chóng gia tăng được lợi nhuận. Ngược lại, khi ở dưới “đáy” của thời thế, cần đặt độ ra sao để kiểm soát được mức độ thiệt hại. Nhiều người thua đậm cũng chỉ bởi đã đặt độ “ngược đời” so với thời thế. Tất cả cũng chỉ vì người chơi thiếu khả năng tự kiểm soát, đặc biệt, họ đã để có lòng tham chiếm lĩnh.

Khả năng tự kiểm soát phải được biến thành một kiểu hành vi tự giác chứ không phải mang tính bắt ép (nhưng rõ ràng những người chơi cờ bạc phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình). Tư duy tự giác nói trên sẽ định hướng cho mọi tâm lý, mong muốn cũng như hành động của người chơi cờ bạc. Khả năng tự kiểm soát này không đơn giản chỉ là chữ “nhẫn” trong trường hợp cần thiết, mà còn biết khi nào nên tiến, nên lùi. Mục tiêu cuối cùng, vẫn là vận hành một cách hiệu quả tiền vốn, giúp mang lại lợi nhuận như ý cho người chơi.